•   511 622 734
  •   soboty i niedziele  08:00 - 20.00

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o zasadach na jakich przetwarzane są Twoje dane osobowe.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest
Mateusz Ponikiewicz na.setce.pl
ul. Wałowa 9, 32-005 Niepołomice
NIP: 683 187 99 20

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane


Jeśli wypożyczasz u nas sprzęt Twoje dane są  niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia  umowy, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, które zmierzają do zawarcia umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Twoje dane udostępnione nam przez  Ciebie lub osobę wypożyczającą sprzęt, jeśli jesteś  osobą wspólnie z wypożyczającym korzystającą ze sprzętu, mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Są to najczęściej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu), które możemy przetwarzać w celu identyfikacji osób korzystających ze sprzętu,  w celu kontaktu w trakcie spływu lub w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Możemy również przetwarzać Twoje dane na podstawie zgody, jeśli została ona udzielona - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na podstawie zgody np.  kontaktujemy się z Tobą po spływie w celu wysłania zdjęć które zrobiliśmy, albo przetwarzamy Twoje dane na naszych profilach społecznościowych.

Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych


Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym jesteśmy zobligowani udostępnić Twoje dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. Urząd Skarbowy) lub podmioty, którym powierzyliśmy ich przetwarzanie w naszym imieniu .

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane będą przetwarzane do czasu realizacji umowy, po jej realizacji przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, a następnie jeśli jest to niezbędne przez okres wymagany  przepisami prawa podatkowego 5 lat. Dane przetwarzane na podstawie zgody możemy przetwarzać do czasu jej odwołania.

 

Jakie przysługują Ci prawa

Posiadasz prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody możesz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Style Selector

Layout Style

Background Image